Rekisteriseloste

Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Päivitetty 6.8.2015


Rekisterinpitäjä

Autosalpa Oy
Kaitilankatu 1
45130 KOUVOLA

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Vesa Ulenius, tietojärjestelmäjohtaja, puh. 040 7032 426, vesa.ulenius(at)autosalpa.fi
Taru Hirvonen, markkinointivastaava, puh. 040 0189 942, taru.hirvonen(at)autosalpa.fi

Rekisterin nimi ja rekisterin henkilötiedot

Autosalpa Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteriin merkitään ne luonnolliset henkilöt, jotka ovat

 • asiakassuhteessa Autosalpa Oy:hyn
 • allekirjoittaneet Autosalpa Oy:n auton käyttö- tai koeajoluvan
 • pyytäneet tai saaneet tarjouksen Autosalpa Oy:ltä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, palveluiden kehittämiseen sekä tilasto- ja markkinatutkimuksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • henkilötunnus
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • suoramarkkinointikiellot
 • auton merkki, malli, vuosimalli ja rekisterinumero
 • auton myynti- ja huoltotiedot.


Tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, maahantuojien ilmoittamat tiedot ja Trafin ajoneuvotiedot.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Autosalpa voi luovuttaa rekisterin tietoja lain sallimissa puitteissa esimerkiksi viranomaisille.Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tietosuoja

Rekisteriä voivat tarkastella ja käsitellä vain ne Autosalpa Oy:n toimihenkilöt, joilla on henkilökohtainen tunnus ja salasana järjestelmään. Tunnuksen ja salasanan perusteella voidaan todentaa sisään kirjautuminen ja mahdollinen tietojen muokkaaminen. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus kaikkia asiakastietoja koskevissa asioissa.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista tietojaan. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle. Korjauspyynnöt voi osoittaa rekisteriasioista vastaaville henkilöille.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänen tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja henkilömatrikkelia varten.