Autosalpa Klubin ehdot

Autosalpa Klubi on kanta-asiakasjärjestelmä, jonka jäsenet, Autosalpa Klubilaiset, saavat tuote- ja palveluetuja autoilun hankintojen keskittämisestä Autosalvan ja Vaihto-Autosalvan toimipisteisiin.

Liittyminen Autosalpa Klubiin

Autosalpa Klubiin voi liittyä auton oston yhteydessä, jolloin jäsenyyttä tarjotaan kaikille Autosalvan ja Vaihto-Autosalvan asiakkaille riippumatta auton merkistä.

Autosalpa Klubilaisen samassa taloudessa asuva perheenjäsen voi liittyä klubiin, mikäli perheenjäsenellä on auto, jonka käyttäjäksi, haltijaksi tai omistajaksi hänet on merkitty Trafiin. Liittyminen klubiin tapahtuu Autosalpa Klubin sivuilla www.autosalpa.fi/klubi.

Lisäksi Autosalpa järjestää satunnaisesti kampanjoita, joiden yhteydessä tarjotaan mahdollisuutta liittyä Autosalpa Klubiin ilman ostovelvoitetta.

Klubiedut

Kaikki kohdassa yksi mainitut jäsenet ovat oikeutettuja samoihin etuihin riippumatta siitä, millä tavalla he ovat liittyneet Autosalpa Klubiin. Klubiedut löytyvät Autosalpa Klubin sivuilta: www.autosalpa.fi/klubi

Klubijäsenyyden säilyminen

Jotta jäsenyys säilyy, on klubilaisen teetettävä autonsa vuosi- ja määräaikaishuollot Autosalvassa 18 kuukauden välein. Jäsenyys on myös sidottu Autosalvasta tai Vaihto-Autosalvasta ostettuun autoon: mikäli klubilaiselta ei löydy ko. autolle enää käyttäjä-, haltija- tai omistajasuhdetta, jäsenyys päättyy.

Asiakastietojen käsittely 

Autosalpa käsittelee asiakastietoja Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, palveluiden kehittämiseen sekä tilasto- ja markkinatutkimuksiin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteesta. Sähköiseen suoramainontaan ja profilointiin pyydetään aina asiakkaalta kirjallinen suostumus.

 Klubijäsenyyden irtisanominen

Klubilainen voi sanoa jäsenyytensä irti milloin tahansa ilmoittamalla siitä Autosalpaan. Autosalpa Klubiin liittyvät kysymykset voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen klubi@autosalpa.fi