Autosalpa Klubin ehdot

Autosalpa Klubi on kanta-asiakasjärjestelmä, jonka jäsenet, Autosalpa Klubilaiset, saavat tuote- ja palveluetuja autoilun hankintojen keskittämisestä Autosalpa Oy:n toimipisteisiin.

1. Liittyminen Autosalpa Klubiin

Autosalpa Klubiin voi liittyä seuraavilla tavoilla.

1. Autonoston yhteydessä, jolloin jäsenyyttä tarjotaan kaikille asiakkaille.
2. Autosalpa Klubilaisen samassa taloudessa asuva perheenjäsen voi liittyä klubiin, mikäli perheenjäsenellä on auto (käyttäjä, haltija tai omistaja) ja hän on täysi-ikäinen. Liittyminen tapahtuu Autosalpa Klubi -sivuston kautta (vaatii kirjautumisen) tai lomakkeella, jonka saa myymälästä.
3. Huollon vakituinen asiakas voi anoa Autosalpa Klubin jäsenyyttä. Jäsenyyttä anotaan lomakkeella, jonka saa pyydettäessä huollosta. Jäsenyyden myöntää teknisen palvelun esimies.

Lisäksi Autosalpa järjestää satunnaisesti kampanjoita, joiden yhteydessä tarjotaan Autosalpa Klubin jäsenyyttä.

2. Klubiedut

Kaikki kohdassa yksi mainitut jäsenet ovat oikeutettuja samoihin etuihin riippumatta siitä, millä tavalla he ovat liittyneet Autosalpa Klubiin. Jotta klubilainen hyötyy eduista täysimääräisesti, niin hänen on hyvä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa Autosalpaan. Lue lisää klubin eduista täältä (linkki).

3. Klubijäsenyyden säilyminen

Jotta jäsenyys säilyy, on klubilaisen teetettävä autonsa vuosi- ja määräaikaishuollot Autosalvassa. Jäsenyys päättyy, mikäli huoltotapahtumaa ei löydy viimeisen 18 kuukauden ajalta. Jäsenyys on myös sidottu autoon: mikäli klubilainen vaihtaa auton uuteen muualla kuin Autosalvassa, Autosalpa Klubin jäsenyys päättyy.

4. Asiakastietojen käsittely

Autosalpa käsittelee asiakastietoja Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, palveluiden kehittämiseen sekä tilasto- ja markkinatutkimuksiin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy asiakasrekisteriselosteesta (linkki).

5. Klubijäsenyyden irtisanominen

Klubilainen voi sanoa jäsenyyden irti milloin tahansa ilmoittamalla siitä Autosalpaan. Autosalpa Klubiin liittyvät kysymykset voi osoittaa muun muassa sähköpostilla osoitteeseen klubi@autosalpa.fi